با سلام ، ضمن قدردانی از احساس تعهد شما بمنظور اصلاح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی با هدف اصلاح و رفع خطاها طراحی گردیده است. لذا خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.تاریخ وقوع خطا(اختیاری):نام بخش :شیفت وقوع خطا(اختیاری)نام و نام خانوادگی - اختیاری
نوع خطا:آیا واقعه قابل پیشگیری بوده است ؟نحوه بروز خطا را به طور مختصر شرح دهیدفرم گزارش دهی اختیاری خطاهای پزشکی